Veilingsite "De Centjesveiling", gevestigd te Den Haag (2516 WC) aan de Schoeplaan 85, hierna te noemen “Centjesveiling.nl”, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Centjesveiling.nl verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt.

In deze Privacy Verklaring informeert Centjesveiling.nl u over de manier waarop Centjesveiling.nl uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Centjesveiling.nl worden aangeboden op www.centjesveiling.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Persoonlijk
Centjesveiling.nl gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Centjesveiling.nl past wat u op www.centjesveiling.nl ziet aan op uw interesses. Centjesveiling.nl gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kunt u hier meer lezen.

Doel
Centjesveiling.nl verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.centjesveiling.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Centjesveiling.nl gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van gebruikers ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Centjesveiling.nl.

Bestelling
Voor uw bestelling en / of gewonnen kavel heeft Centjesveiling.nl uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling laten bezorgen en u op de hoogte laten houden over uw bestelling. Centjesveiling.nl verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan webwinkels en bezorgdiensten.

Wij eisen van externe verkopers en bezorgdienden dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Centjesveiling.nl dat doet.

Uw account
In uw account op www.Centjesveiling.nl worden onder andere uw voor- en achternaam, uw biedgeschiedenis, e-mailadres en facturen opgeslagen.

Persoonlijk winkelen
Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.centjesveiling.nl houdt Centjesveiling.nl uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Centjesveiling.nl haar aanbod aan u daarop aanpassen. Centjesveiling.nl gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees in de  algemene voorwaarden meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

Social media
Op sommige plekken op www.centjesveiling.nl kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Centjesveiling.nl krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Andere doeleinden
Tot slot kan Centjesveiling.nl uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Centjesveiling.nl geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Centjesveiling.nl voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Centjesveiling.nl een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Centjesveiling.nl op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Centjesveiling.nl maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Centjesveiling.nl ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@centjesveiling.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor het gebruik van de website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Centjesveiling.nl tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.centjesveiling.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Centjesveiling

1. Centjesveiling.nl heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Centjesveiling.nl verwerkt ten behoeve van www.centjesveiling.nl. Centjesveiling.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Centjesveiling.nl bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.centjesveiling.nl, tenzij Centjesveiling.nl op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Centjesveiling.nl behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.centjesveiling.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.centjesveiling.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.centjesveiling.nl in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 01-09-2018. 

 

 

                                                                            Veilingsite "De Centjesveiling"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ervaar het verschil !